ข่าว

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนมกราคม

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนพฤศจิกายน

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนตุลาคม

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนกันยายน

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพร・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนสิงหาคม

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนกรกฎาคม

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพร・・・

เปลี่ยนจิตใจให้มุ่งไปสู่การช่วยเหลือมนุษยโลกแล้ว ร่วมปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพ・・・

พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ

ผู้เลื่อมใสมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้คน เมื่อวันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะเพื่อภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักข・・・

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 183

วันที่ 26  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นปีที่ 183 นับตั้งแต่วันที่ศาสนาเทนรีเคียวถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นวันที่พระผู้เป・・・

Page 2 of 41234