การบรรยายขั้นพื้นฐาน ศาสนาเทนรีเคียว

การบรรายายขั้นพื้นฐาน ศาสนาเทนรีเคียว จัดทำเพื่อผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ในคำสอนเป็นครั้งแรก ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถรับฟังการบรรยายนี้ได้ และการบรรยายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับฟังการบรรยายเบสเซะคิ แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าจะต้องรับฟังการบรรยายนี้ ก่อนที่จะเข้ารับฟังการบรรยายเบสเซะคิแต่อย่างใด

การบรรยายนี้ใช้เวลา 90 นาที ประกอบด้วยการบรรยาย 2 เรื่อง และชมดีวีดี 2 เรื่อง

ดีวีดี เรื่องที่ 1 “ศาสนาเทนรีเคียว หนทางแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ”

(ภาพรวมของบ้านพ่อเมืองแม่และหลักคำสอน)

การบรรยาย เรื่องที่ 1 “สิ่งที่ให้ยืม สิ่งที่ขอยืม”

(อ้างอิงถึงคำสอนที่ว่าร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่ขอยืมมาจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจักรวาลนี้ คือ ร่างกายของพระผู้เป็นเจ้า)

ดีวีดี เรื่องที่ 2 “ชีวิตประจำวันของผู้เลื่อมใสศรัทธา”

(มุมมองของผู้เลื่อมใสศรัทธาศาสนาเทนรีเคียว)

การบรรยายเรื่องที่ 2 “พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ, โอะยะซะมะ, จิบะ”

การบรรยายขั้นพื้นฐานนี้ มีภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เยอรมัน อิตาลี ฟิลิปปินส์ และไทย

การบรรยายขั้นพื้นฐานนี้ จัดขึ้นที่อาคารโอะยะซะโตะ ฝั่งใต้ด้านขวาที่ 2 ชั้นที่ 2 การบรรยายภาษาญี่ปุ่นมีประจำทุกวัน (ยกเว้นช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) แต่สำหรับการรับฟังเป็นภาษาอื่นๆ นั้น จะต้องแจ้งกำหนดการขอเข้ารับฟังล่วงหน้า 1 อาทิตย์ โดยติดต่อที่แผนกพัฒนาบุคลากร กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียว  (E-mail: edust@tenrikyo.jp; phone: 0743-63-1511 ext. 5348/5362) และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 500 เยน ผู้เข้ารับฟังจะได้รับหนังสือคู่มือ “หนทางแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ”คนละ 1 เล่ม ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกพัฒนาบุคลากร กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียว