จากเมืองเกียวโต ถึงเมืองเทนรี

By Train

From Kyoto City (Kyoto Station) to Tenri Station