พิธีนมัสการ (การปฏิบัติ จึโตะเมะ)

พิธีนมัสการใหญ่ ณ โบสถ์ศูนย์กลาง

  • วันที่ 26 มกราคม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
  • วันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

พิธีนมัสการฉลองวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ

  • วันที่ 18 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

พิธีนมัสการประจำเดือน ณ โบสถ์ศูนย์กลาง

  • วันที่ 26 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (ยกเว้นเดือนที่มีพิธีนมัสการใหญ่)

การปฏิบัติ จึโตะเมะ เช้า-เย็น ณ โบสถ์ศูนย์กลาง

เดือน วันที่ จึโตะเมะ เช้า จึโตะเมะ เย็น
มกราคม

วันที่ 1-15

07.00 น. 17.00 น.
วันที่ 16-31 17.15 น.
กุมภาพันธ์ วันที่ 1-15 07.00 น. 17.30 น.
วันที่ 16-28 06.45 น. 17.45 น.
มีนาคม วันที่ 1-15 06.30 น. 18.00 น.
วันที่ 16-31 06.15 น. 18.30 น.
เมษายน วันที่ 1-15 06.00 น. 18.30 น.
วันที่ 16-30 05.45 น. 18.45 น.
พฤษภาคม วันที่ 1-15 05.30 น.

19.00 น.

วันที่ 16-31 05.15 น. 19.15 น.
มิถุนายน วันที่ 1-15 05.00 น. 19.30 น.
วันที่ 16-30
กรกฎาคม วันที่ 1-15 05.00 น. 19.30 น.
วันที่ 16-31 05.15 น.
สิงหาคม วันที่ 1-15 05.30 น. 19.15 น.
วันที่ 16-31 19.00 น.
กันยายน วันที่ 1-15 05.45 น. 18.45 น.
วันที่ 16-30 06.00 น. 18.30 น.
ตุลาคม วันที่ 1-15 06.00 น. 18.00 น.
วันที่ 16-31 06.15 น. 17.45 น.
พฤศจิกายน วันที่ 1-15 06.30 น. 17.30 น.
วันที่ 16-30 06.45 น. 17.15 น.
ธันวาคม วันที่ 1-15 07.00 น. 17.00 น.
วันที่ 16-31