งานสำคัญประจำปี

พิธีนมัสการฉลองวันขึ้นปีใหม่

  • วันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ 05.00 น.

งานเลี้ยง เซะชิ (ซุปใส่โมจิปิ้ง)

  • ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม

พิธีนมัสการฉลองวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ

  • วันที่ 18 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

การประชุมใหญ่ของสมาคมสตรี

  • วันที่ 19 เมษายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

งานกลับสู่ จิบะ ของเด็ก

  • ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม

การประชุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่ม

  • วันที่ 27 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น.