กองการต่างประเทศ ศาสนาเทนรีเคียว


–>

ติดต่อได้ที่

E-Mail kaiden@tenrikyo.or.jp
Phone (+81) 0743-63-1511

เบอร์ติดต่อภายใน

5345 แผนกธุรการ
5350 แผนกเอเซีย 1(เอเซีย ยกเว้น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง)
5352 แผนกเอเซีย 2 (เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง)
5354 แผนกอเมริกาเหนือและโอเชียเนีย
5356 แผนกอเมริกาใต้
5358 แผนกยุโรปและแอฟริกา
5364 แผนกการแปล
5348 แผนกพัฒนาบุคลากร