ข่าว

พิธีนมัสการประจำเดือนมิถุนายน ท่ามกลางอากาศที่แจ่มใสในฤดูฝน

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนมิถุนายนขึ้น ณ พระตำหนักของพร・・・

พิธีนมัสการประจำเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางแสงแดดในช่วงต้นฤดูร้อนสาดส่อง

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนพฤษภาคมขึ้น ณ พระตำหนักของพระผ・・・

ครบรอบ 90 ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสนอให้มีการจัดเป็นวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นทั้งในประเ・・・

พิธีนมัสการประจำเดือนเมษายน ภายใต้บรรยากาศอันเขียวขจีของต้นไม้

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนเมษายน ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็・・・

พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ ครั้งที่ 224

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโ・・・

พิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งโอเชียเนีย

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งโอเชียเนียได้จัดพิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานการเข้ารับตำแหน่งห・・・

พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบีย

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบียได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 5・・・

พิธีสำเร็จการศึกษาของสถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว ครั้งที่ 28

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว (นายโยะซิโอะ อุชิดะ เป็นผู้อำนวยการ) ได้จัดพิธีสำเร็จการศึ・・・

ผู้เลื่อมใสทั้งหลายภาวนาขอพรพิทักษ์คุ้มครองด้วยความจริงใจ จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง สิ้นสุดแล้ว

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระ・・・

จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ยุติลง ในเดือนกุมภาพันธ์

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักขอ・・・

Page 1 of 41234