ครบรอบ 90 ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสนอให้มีการจัดเป็นวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว

2022/6/2

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน เป็นวันฮิโนะคิซิง ซึ่งเป็นงานประจำปีของศาสนาเทนรีเคียว ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “จงร่วมมือร่วมใจทำฮิโนะคิซิง ด้วยใจที่อยากตอบแทนและขอบพระคุณ”

 วันฮิโนะคิซิงเป็นวันที่บรรดาโยโบะคุและผู้เลื่อมใสศรัทธาทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นผลการปฏิบัติฮิโนะคิซิงในทุกๆ วัน ปีนี้ครบรอบ 90 ปีนับตั้งแต่ที่ได้เสนอให้มีการจัดเป็นวันฮิโนะคิซิง โบสถ์และหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวในเขตเดียวกัน จึงช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้โยโบะคุทุกคนรับทราบและเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน

 วันนั้น หมู่เกาะญี่ปุ่นมีเมฆคลุมเต็มท้องฟ้า และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในสถานที่ที่จัดงาน บางแห่งก็มีการรวมตัวกันปฏิบัติฮิโนะคิซิงที่สถานที่สาธารณะโดยดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรอบคอบ และบางแห่งก็จัดให้มีการปฏิบัติฮิโนะคิซิงรอบๆ โบสถ์หรือบ้านของผู้ที่เป็นโยโบะคุ

 ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้ปฏิบัติฮิโนะคิซิงกันอย่างร่าเริงและเบิกบานใจในที่ต่างๆ เช่น ชายหาดและสวนสาธารณะ เป็นต้น หน่วยเผยแผ่ศาสนาในเขตบางแห่งไม่ได้จัดฮิโนะคิซิงในสถานที่สาธารณะเป็นเวลา 3 ปี วันนั้นจึงได้เห็นรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมที่ได้เจอเพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ไม่ได้เจอกันมานาน

 ส่วนเขตที่มีฝนตกหนัก ก็ต้องยกเลิกจัดงานวันฮิโนะคิซิงในสถานที่สาธารณะ แต่ผู้เลื่อมใสในเขตนั้น ต่างก็ได้ปฏิบัติฮิโนะคิซิงโดยกลุ่มเล็กๆ อย่างครอบครัว ด้วยใจที่อยากตอบแทนและขอบพระคุณ