พิธีนมัสการประจำเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางแสงแดดในช่วงต้นฤดูร้อนสาดส่อง

2022/6/28

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนพฤษภาคมขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะเป็นประธานพิธี

 ในคำถวายสักการะ ท่านไดสุเกะกล่าวขอบพระคุณต่อความเมตตากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่ได้ปรากฏออกมาบนโลกนี้โดยยึดเอาสังขารของโอะยะซะมะเป็นศาลที่ประทับ และได้ทรงเปิดเผยความจริงทั้งปวงเกี่ยวกับการสร้างมนุษยโลก ทรงชักนำพวกเราไปสู่ชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ

 นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า พวกเราหัวหน้าโบสถ์ รวมทั้งโยโบะคุทั้งหลายจะตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิที่เร่งรีบให้มนุษย์ซึ่งเป็นลูกๆ ของพระองค์เจริญเติบโตทางด้านจิตใจ โดยผ่านเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าแต่ละคนจะใช้ชีวิตตามหลักคำสอน พยายามถ่ายทอดคำสอนในหนทางที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ เพื่อที่จะตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์

 หลังจากนั้น ได้ปฏิบัติคะงุระ-จึโตะเมะ และรำมือเทะโอะโดะริ อย่างเบิกบานใจ

 สภาพอากาศของโอะยะซะโตะในวันนั้น โปร่งใสและมีอุณหภูมิสูงถึง 28 องศา ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันร้องเพลง “มิคะงุระ-อุตะ” ท่ามกลางแสงแดดในช่วงต้นฤดูร้อนสาดส่อง

 หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ อาจารย์โทะมิคะสึ มะจึมุระ เป็นกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้บรรยายคำสอน

 ก่อนอื่น อาจารย์มะจึมุระ กล่าวเน้นว่า เพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองให้สงครามที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ยุติลง พวกเราโยโบะคุทุกคนควรจะปฏิบัติจึโตเมะของแต่ละเดือนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ อาจารย์ยังนำ “คะคิซะเงะ” มากล่าวถึง “การมีจิตใจที่บริสุทธิ์จริงใจ” และ “ความเป็นคนที่น่าไว้วางใจและน่านับถือ” อีกด้วย คือ เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ เราต้องพยายามเติบโตเป็นผู้ที่น่าไว้วางใจและน่านับถือโดยมีจิตใจที่บริสุทธิ์จริงใจ

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์ตั้งคำถามว่า ความน่าไว้วางใจหรือความน่านับถือของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ควรให้คนอื่นเห็นหรือไม่ ซึ่งตอบว่า นั่นไม่ใช่ว่ามีเพื่อได้รับการยอมรับจากคนอื่น แต่เพื่อให้พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ทอดพระเนตรท่าทีของตนเองที่ยึดเอาคำสอนของพระองค์เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตน

 หลังจากนี้ อาจารย์กล่าวถึงการมีจิตใจของผู้คนที่ทำงานอยู่ในคฤหาสน์หรือหนทางอันเป็นแบบอย่างของโอะยะซะมะ โดยอ้างอิงจาก “พระชีวประวัติของ โอะยะซะมะ” ซึ่งอาจารย์กล่าวว่า แบบอย่างของโอะยะซะมะ เป็นเป้าหมายที่สูงสำหรับพวกเรา แต่การที่พยายามทำให้จิตใจของตนเจริญเติบโตขึ้นเท่าที่จะทำได้ เพื่อมุ่งไปสู่หนทางอันเป็นแบบอย่างของโอะยะซะมะ นั้นเป็นคุณค่าในการเลื่อมใสศรัทธา ฉะนั้นขอให้ทุกท่านพยายามเจริญรอยตามหนทางที่โอะยะซะมะได้ก้าวเดินมา แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม”