พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ ครั้งที่ 224

2022/5/11

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 224 ขึ้น ณ พระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิและพระตำหนักโอะยะซะมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ เป็นประธานในพิธี

 ในคำถวายสักการะ ท่านไดสุเกะกล่าวขอบพระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า “ด้วยความรักแห่งบิดามารดา  พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิได้ทรงสร้างมนุษย์และโลกนี้ขึ้น และเมื่อถึงกาลเวลาที่ได้กำหนดไว้ พระองค์ได้ทรงปรากฏออกมาบนโลกนี้โดยยึดเอาโอะยะซะมะเป็นศาลที่ประทับ และเปิดเผยความดั้งเดิมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และหนทางแห่งการช่วยเหลือมนุษยโลกให้เราได้รับรู้”  จากนั้น ท่านกล่าวต่อว่า “ในวันนี้ ข้าพเจ้า พร้อมทั้งหัวหน้าโบสถ์ และโยโบะคุทุกคน จะมีความรู้สึกปีติยินดีและสำนึกอย่างลึกซึ้งในหน้าที่ที่เป็นเหล่าเครื่องมือของโอะยะซะมะ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม พวกเรามุ่งมั่นเจริญรอยตามแบบอย่างของโอะยะซะมะ อย่างว่านอนสอนง่าย เพื่อที่จะตอบแทนพระคุณ”

 ต่อจากนั้น ได้ปฏิบัติ คะงุระ-จึโตะเมะ และรำมือเทะโอะโดะริ อย่างเบิกบานใจ

 ในวันนี้ เขตโอะยะซะโตะ มีสภาพอากาศที่แจ่มใส อุณหภูมิสูงสุดเป็น 21 องศา ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่น ผู้คนที่เข้าร่วมนมัสการ พร้อมใจกันร้องเพลง มิคะงุระ-อุตะ ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นสาดส่อง

 หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ อาจารย์โยะชิตะโร ฟุคะยะ เป็นกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้บรรยายคำสอน

 อาจารย์ฟุคะยะกล่าวว่า หนทางอันเป็นแบบอย่างของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ก็คือหนทางที่มุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้คน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแห่งบิดามารดาที่อยากจะช่วยเหลือมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ โดยไม่ให้มีเหลือแม้แต่คนเดียว ฉะนั้น ความคาดหวังของโอะยะซะมะที่มีต่อโยโบะคุ ก็คือการมุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้คน อาจารย์กล่าวตอนท้ายด้วยว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสิริมงคล ตรงกับวันคล้ายวันประสูตของโอะยะซะมะ ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจใหม่และสำนึกในหน้าที่ที่เป็นเหล่าเครื่องมือของโอะยะซะมะ เพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของโอะยะซะมะด้วยกัน