พิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งโอเชียเนีย

2022/4/30

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งโอเชียเนียได้จัดพิธีนมัสการเพื่อถวายรายงานการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ขึ้น นายอากิฮิโคะ นิชิมุระ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ คนที่ 3

 อาจารย์มาซะฮะรุ มะจึดะ หัวหน้ากองการต่างประเทศศาสนาเทนรีเคียว เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ ในคำบรรยายในพิธีนมัสการ อาจารย์กล่าวว่า ปีหน้าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลา 3 ปีหรือ 1000 วันเพื่อมุ่งไปสู่พิธีนมัสการครบรอบ 140 ปีของโอะยะซะมะ ปีนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาอันสำคัญในการเตรียมตัว ข้าพเจ้าหวังว่าหัวหน้าศูนย์กับเพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาในเขตโอเชียเนียทุกคนจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทุ่มเทในการสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ

 นอกจากนี้ นายนิชิมุระ หัวหน้าศูนย์ๆ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เราต้องงดการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ถึงแม้ว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ตาม แต่อยากจะปฏิบัติจึโตะเมะที่ได้รับการสอนจากโอะยะซะมะ เพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไป