พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบีย

2022/4/28

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบียได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

 ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวน 102 คนได้มาเข้าร่วมพิธี ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น การแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่อยู่ในประเทศโคลัมเบีย ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วย

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ อาจารย์ชิมิสุ หัวหน้าศูนย์ฯ อ่านคำอวยพรจากท่านซิมบะซิระให้ฟังแทน จากนั้น นายทะคุมะซะ คนโด หัวหน้าโบสถ์ซิมะงะฮะระแห่งประเทศโคลัมเบีย ได้กล่าวอวยพรเป็นภาษาสเปนและกล่าวให้ฟังว่าด้วยความจริงใจของผู้คนที่ได้ทุ่มเททั้งกายและใจในหนทางแห่งประเทศโคลัมเบีย จึงมีวันนี้ ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดความเบิกบานใจและความช่วยเหลือซี่งกันและกัน เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางด้านจิตใจและสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจ ขอให้ทุกท่านสืบทอดความมุ่งมั่นของผู้เลื่อมใสรุ่นก่อนกันไปอย่างเหนียวแน่น และถ่ายทอดคำสอนไปสู่คนรุ่นหลังต่อๆ ไป

 หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์ชิมิสุ อาจารย์ได้อ้างถึงคำพูดของท่านซิมบะซิระองค์ที่สองที่ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกชายหนุ่มที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศโคลัมเบีย ท่านซิมบะซิระเคยกล่าวไว้ว่า ขอให้ถือเอาวันที่ก่อสร้างพระตำหนักพระผู้เป็นเจ้าในศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวเสร็จ เป็นวันที่เริ่มต้นแห่งการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจของทุกคนในประเทศโคลัมเบีย หน้าที่ที่ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวได้รับมอบหมาย คือ “การส่งเสริมให้มีชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ” อาจารย์ชิมิสุนำคำพูดนี้มากล่าวว่าข้าพเจ้าหวังว่าทุกคนจะรู้สึกขอบคุณสำหรับการอุทิศตนและความพยายามของผู้เลื่อมใสรุ่นก่อนแล้ว ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งนี้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจให้กับคนในประเทศโคลัมเบีย