ไม้บรรทัดแห่งสวรรค์

2019/05/19

วันหนึ่ง โอะยะซะมะกล่าวว่า

“สิ่งที่ทุกคนในโลกนี้เห็นว่าเที่ยงตรงและถูกต้อง แต่เมื่อใช้ไม้บรรทัดแห่งสวรรค์วัดเทียบดูแล้ว จะเห็นว่าทุกสิ่งย่อมมีความคลาดเคลื่อน”

  คนหนึ่งเมื่อมองดูโลกภายนอกผ่านหน้าต่างสามเหลี่ยนมก็จะบอกว่า “โลกนี้เป็นรูปสามเหลี่ยนม” แต่เมื่อคนที่ดูผ่านหน้าต่างสี่เหลี่ยมได้ยินก็จะแย้งว่า “โลกนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมต่างหาก” ส่วนคนที่ดูผ่านหน้าต่างทรงกลมก็จะไม่ยอมบอกว่า “ตลกน่า…โลกนี้เป็นทรงกลม

 

เพราะเราเห็นจริงๆ อยู่แค่นั้น เราจึงคิดว่าที่คนอื่นบอกนั้นผิด   ความจริงแล้วโลกนี้ที่แท้ก็เป็นทรงกลม…

เรายอมรับว่ามีคนที่วิ่งเร็วกว่า มีคนที่มีผลงานหรือผลการเรียนที่ดีกว่าตัวเอง แต่ทว่าคนที่เข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดนั้นก็คือตัวเอง การทะนงตัวเช่นนี้ทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นได้ยาก  เพราะจะปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่น  และยัดเยียดความคิดเห็นของตัวเอง ถ้าคนอื่นมีความเห็นที่ไม่ตรงกับตัวเองก็จะไม่พอใจ

แต่เมื่อได้ยินคำสอนของโอะยะซะมะที่ว่า ไม้บรรทัดแห่งสวรรค์”  ก็จะทำให้ได้รู้ตัว

ไม่มีอะไรที่รับประกันได้ว่าไม้บรรทัดของตัวเองนั้นถูกต้องเที่ยงตรงอย่างแน่นอน เพราะมันคลาดเคลื่อนไปตามอุปนิสัย   ดังนั้นการที่โลกเคลื่อนไปตาม ไม้บรรทัดแห่งสวรรค์จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะคาดเดาได้

ถ้าได้รู้ตัวในเรื่องนี้แล้ว ก็จะมีความนอบน้อม ไม่ทะนงตัวอย่างผิดๆ โลกทัศน์ก็จะกว้างขึ้น และมีน้ำใจต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วย