พิธีนมัสการประจำเดือนมิถุนายน ท่ามกลางอากาศที่แจ่มใสในฤดูฝน

2022/8/2

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนมิถุนายนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะเป็นประธานพิธี

 ในคำถวายสักการะ ท่านไดซุเคะ กล่าวขอบพระคุณต่อความเมตตากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่ได้ทรงประทานพรพิทักษ์คุ้มครองโดยตลอดเวลา ทรงนำไปสู่หนทางแห่งการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ และดำรงชีวิตอย่างสุกขสบายได้ในทุกๆ วัน ด้วยการชักนำของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่

 นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ในตอนนี้ ค่อยๆ มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติ พวกเราหัวหน้าโบสถ์ รวมทั้งโยโบะคุทั้งหลายจะไตร่ตรองพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่เร่งรีบให้เราทำการช่วยเหลืออีกครั้ง และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะก้าวเดินไปตามหนทางที่มุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น โดยยึดหนทางอันเป็นแบบอย่างเป็นที่พึ่งของตนเอง แล้วดำเนินชีวิตอย่างห้าวหาญเบิกบานต่อไปเพื่อทำให้โอะยะซะมะปีติยินดี

 

 หลังจากนั้น ได้ปฏิบัติคะงุระ-จึโตะเมะ และรำมือ เทะโอะโดะริ อย่างเบิกบานใจ

 

 ในวันนั้นมีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 30 องศา ขณะที่จัดพิธีนมัสการ ฝนที่ตกตั้งแต่เช้าก็หยุดและแสนแดดจ้าสาดส่องเข้ามาในโบสถ์ศูนย์กลาง

 หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ อาจารย์ทะจึฟุมิ ชิคะโอะ เป็นกรรการโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ได้บรรยายคำสอน

 อาจารย์ชิคะโอะ กล่าวถึงความจริงที่โอะยะซะมะยังคงมีชีวิตอยู่ โดยนำคัมภีร์หลัก “โอะซะซิซุ” มาใช้ในการบรรยาย และชี้แจงว่าเพื่อที่จะรู้สึกใกล้ชิดโอะยะซะมะมากขึ้น การเรียนรู้คำสอนและปัดกวาดฝุ่นละอองในจิตใจทุกวัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยังกล่าวอีกว่า เราควรพยายามทำจิตใจที่จะรับรู้ถึงพระเจตนาของพระผู้เป็นเจ้าและโอะยะซะมะอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ลืมความรู้สึกอยากตอบแทนและขอบพระคุณ ทำฮิโนะคิซิง และปฏิบัติจึโตะเมะอย่างแน่วแน่ด้วย