พิธีนมัสการประจำเดือนเมษายน ภายใต้บรรยากาศอันเขียวขจีของต้นไม้

2022/5/12

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการประจำเดือนเมษายน ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านไดสุเกะเป็นประธานพิธี

 ในคำถวายสักการะ ท่านไดสุเกะกล่าวขอบพระคุณต่อความเมตตากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่ได้ทรงประทานพรพิทักษ์คุ้มครอง ชักนำให้เราสามารถก้าวเดินในหนทางแห่งการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ และดำรงชีวิตอย่างสุขสบายได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “ในงานวันฮิโนะคิซิงประจำปีพ.ศ. 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายนนี้ พวกเราอยากจะทำฮิโนะคิซิงอย่างมุ่งมั่นและเบิกบานใจด้วยความรู้สึกยินดีต่อพรพิทักษ์คุ้มครองอันสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่ประทานให้เรามีชีวิตอยู่ในทุกๆ วัน”

 หลังจากนั้น ได้ปฏิบัติ คะงุระ-จึโตะเมะ และรำมือเทะโอะโดะริ ด้วยความเบิกบานใจ

 ในวันนี้ มีเมฆหมอกหน้าทึบเกิดขึ้นในเขตโอะยะซะโตะตั้งแต่เช้า ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันร้องเพลง “มิคะงุระ-อุตะ” ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ และบรรยากาศอันเขียวขจีของต้นไม้

 หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ อาจารย์อิตะโร นิซิดะ เป็นกรรการโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้บรรยายคำสอน

 อาจารย์นิซิดะกล่าวถึง “ท่าทีที่จะทำการฮิโนะคิซิง” ซึ่งเป็นประการหนึ่งใน “หลักปฏิบัติ 3 ประการสำหรับโยโบะคุ” ที่ซิมบะซิระองค์ที่สองได้เสนอไว้ อาจารย์อธิบายว่า “พวกเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะขอยืมร่างกายจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองอันสมบูรณ์ของพระองค์ตลอดเวลา ฮิโนะคิซิง คือ การกระทำที่แสดงออกมาด้วยความรู้สึกขอบพระคุณและความยินดีเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระองค์นี้ เพราะฉะนั้น ฮิโนคิซิงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เป็นการกระทำของแต่ละคนที่ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ สามารถปฏิบัติได้ด้วยใจที่อยากตอบแทนและขอบพระคุณ”

 อาจารย์นิซิดะจบการบรรยายโดยกล่าวว่า ในวันงานฮิโนะคิซิงที่จะจัดขึ้นในวันที่  29 เมษายน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติจริงในสิ่งที่แต่ละคนสามารถทำได้ เพื่อที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความปีติยินดีลงไปในท้องถิ่นต่างๆ