ข่าว

ประกาศ ยกเลิกงานเลี้ยง “เซะชิ” 2021

 งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานเลี้ยงที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดขึ้นทุกปีในช่วงปีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานถึ・・・

กองฮิโนะคิซิง กู้ภัย ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรกฎาคม 2020

 เหตุการณ์ฝนตกหนักในเดือนกรกฎาคม 2020 ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคกลางของเกาะคิวชิวได้รับความเสียหาย คณะกรรมการให้・・・

ประกาศเรื่อง ยกเลิกงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 96 ของสมาคมชายหนุ่ม

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ ทางสมาคมชาย・・・

ประกาศเรื่อง ยกเลิกงานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2020

เนื่องด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงกำลังดำเนินมาตรการเพื่อป้・・・

ร่วมใจยินดีกับพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของ โอะยะซะมะ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 222 ทางโบ・・・

ประกาศเรื่องการเข้าร่วมพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ

เนื่องด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงกำลังดำเนินมาตรกา・・・

จึโตะเมะภาวนาขอให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยุติลง ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาขึ้น ณ พ・・・

งานชุมนุมยุวสตรีครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมสตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานชุมนุมยุวสตรีครั้งที่ 29 ขึ้น ณ ลานภายใ・・・

งานประชุมใหญ่ครั้งที่ 95 ของสมาคมชายหนุ่ม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 95 ขึ้น ณ ลานภายในโ・・・

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 182

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตรงกับวันครบรอบ 182 ปีที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ จึ・・・

Page 3 of 41234