กองฮิโนะคิซิง กู้ภัย ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรกฎาคม 2020

2020/8/4

 เหตุการณ์ฝนตกหนักในเดือนกรกฎาคม 2020 ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคกลางของเกาะคิวชิวได้รับความเสียหาย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแห่งศาสนาเทนรีเคียว จึงได้จัดส่งกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ยังจังหวัดคุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง กองฮิโนะคิซิง กู้ภัยกองแรกที่ได้เข้าไปปฏิบัติงาน คือ กองกู้ภัยในโบสถ์ศูนย์กลางฯ และในเขตคุมาโมโตะ เขตนางาซกิ และเขตมิยาซากิ

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม บริเวณตอนใต้ของจังหวัดคุมาโมโตะ เผชิญกับฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ ในช่วงเวลาก่อนฟ้าสางของวันที่ 4 ญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสูงสุดในจังหวัดคุมาโมะโตะและคาโกชิมะ น้ำในแม่น้ำ คุมะ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดคุมาโมะโตะ เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ 12 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขต Watari ในหมู่บ้านคุมะและใจกลางเมือง Hitoyoshi ได้รับความเสียหายอย่างมาก จนทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

 ในสถานการณ์เช่นนี้ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยในเขตคุมาโมโตะ เข้าไปยังโบสถ์ หน่วยเผยแผ่ และบ้านของผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ได้รับความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 7 – 10 นอกจากนี้ นายยูอิชิ ทะนะคะ เป็นหัวหน้ากองกู้ภัยในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ยังลงพื้นที่ประสบภัยและสำรวจสภาพความเสียหายในวันที่ 11 ด้วย