ประกาศ ยกเลิกงานเลี้ยง “เซะชิ” 2021

2020/11/2

 งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานเลี้ยงที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดขึ้นทุกปีในช่วงปีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานถึงหลายหมื่นคน

 แต่สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในประเทศญี่ปุ่น ยังคงมีแนวโน้มระบาดต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกัน โบสถ์ศูนย์กลางฯ จึงได้ตัดสินใจยกเลิกงานเลี้ยง “เซะชิ” ในปี 2021

 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยผู้เลื่อมใสศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้