พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 183

2020/11/2

วันที่ 26  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นปีที่ 183 นับตั้งแต่วันที่ศาสนาเทนรีเคียวถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิได้ทรงปรากฏออกมาบนโลกนี้โดยยึดเอาสังขารของนางมิคิ นะคะยะมะ เป็นศาลที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจึงได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ เป็นประธานในพิธี

ในวันนี้ ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ อนุญาตเฉพาะผู้ประกอบจึโตะเมะ และตัวแทนของแต่ละโบสถ์ใหญ่เท่านั้นให้ขึ้นไปบนห้องโถงสักการะในพระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่มาเข้าร่วมพิธี ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะสืบทอดพระเจตนาของพระผู้เป็นเจ้าในวันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น และถึงแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโยโบะคุให้ลุล่วงไป เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจมากขึ้น