จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง

2021/5/13

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะเพื่อภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่ในขณะนี้

 

 การปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว ครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสวดภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครอง ทางโบสถ์ศูนย์กลางจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะ และจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางและภายนอกหน้าห้องโถงสักการะทิศใต้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 

 ในวันนั้น ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่โบสถ์ศูนย์กลางเท่านั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเทนรีและผู้เข้ารับการอบรมซิวโยคะก็มาร่วมสักการะด้วย ตอนเที่ยง เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะ ที่พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านไดซุเคะ นะคะยะมะ ทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์ โยะอิชิโร มิยะโมะริ ทำหน้าที่นับจำนวน

————————————————————————–

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิวอน มีการกล่าวทักทายโดยอาจารย์มิยะโมะริ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายในแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 ก่อนอื่นอาจารย์มิยะโมะริ ย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมาในปีที่แล้ว ซึ่งพยายามหาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสฯ แล้วกล่าวย้ำว่า สิ่งสำคัญสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางสายนี้ ก็คือ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่การช่วยเหลือมวลมนุษย์ ก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าสอนไว้ว่า “จิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ต้องเป็นความจริงใจอันซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง” เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหวังว่า ทุกท่านจะมีการปฏิบัติตนให้สมกับที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางสายนี้ โดยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

 

 จึโตะเมะภาวนาวิวอนให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นจนถึงปลายปีนี้