พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ

2021/5/21

ผู้เลื่อมใสมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้คน

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 223 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และพระตำหนักของโอะยะซะมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ เป็นประธานในพิธี

 ทางโบสถ์ศูนย์กลางประกาศให้ผู้เลื่อมใสศรัทธางดเว้นการเข้าร่วมพิธีนมัสการในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่วนกิจกรรม “ร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงความปีติยินดี” และกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆ ก็ถูกยกเลิกไปด้วย

 

 ————————————————————————–

 ในวันนั้น ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆตั้งแต่เช้า ทำให้มีอากาศหนาวกลับมาอีกครั้ง ในขณะที่ลมหนาวพัดผ่านไป บางทีมีแสงอันอบอุ่นจากช่องว่างระหว่างเมฆสอดส่องเข้ามาในบริเวณรอบๆ โบสถ์ศูนย์กลาง
 เวลา 09:40 น. ท่านไดสุเกะและผู้ประกอบพิธีปฏิบัติจึโตะเมะออกจากห้องพัก ไปสักการะที่พระตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะและหอบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจากนั้นท่านไดสุเกะ เข้าไปในพื้นที่ประกอบพิธีในพระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิแล้วกล่าวคำถวายสักการะแด่พระผู้เป็นเจ้าว่า “ในวันนี้ ผู้ประกอบพิธีและตัวแทนแต่ละโบสถ์ที่เข้ามารวมกันอยู่ต่อหน้าพระองค์ รวมทั้งลูกๆ ในหนทางสายนี้จำนวนมากที่สักการะจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก จะขอกล่าวขอบพระคุณในพรพิทักษ์คุ้มครองอันยิ่งใหญ่ที่ได้ประทานให้ในทุกๆ วัน พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะด้วย

 จากนั้นได้ปฏิบัติคงุระ-จึโตะเมะและรำมือ เทะโอะโดะริอย่างผาสุกเบิกบานใจ หลังจากได้ปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ ท่านซิมบะซิระ ท่านไดสุเกะ ท่านฮะรุเอะ และท่านโนะบุเอะ ย้ายไปที่พระตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะเพื่อถวายอาหารกลางวันแด่โอะยะซะมะ

 

————————————————————————–

 หลังจากนั้น อาจารย์โยชิจิ มสึมุระ เป็นกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางได้ถ่ายทอดคำสอนเนื่องในพิธีนมัสการฯ อาจารย์มะสึมุระกล่าวว่า “สิ่งที่โอะยะซะมะได้สอนไว้ในชีวิตอันเป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 50 ปี คือ วิถีทางที่จะทำการช่วยเหลือผู้คนและปรับปรุงจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง  เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านค่อยๆ เจริญรอยตามแบบอย่างของโอะยะซะมะที่จะมุ่งไปสู่ชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจอย่างว่านอนสอนง่ายด้วย

 หลังจากเสร็จการบรรยาย ท่านไดสุเกะ เดินไปยังพระตำหนักของโอะยะซะมะและกล่าวคำถวายสักการะเพื่ออวยพรวันประสูติต่อหน้าโอะยะซะมะ ในคำถวายสักการะนี้ ท่านไดสุเกะได้กล่าวว่า “พวกเราทั้งหลายสำนึกในหน้าที่ที่เป็นเหล่าเครื่องมือของโอะยะซะมะอย่างลึกซึ้งอีกครั้ง และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทำการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและเบิกบานใจไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม โดยยึดแบบอย่างของโอะยะซะมะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา