เปลี่ยนจิตใจให้มุ่งไปสู่การช่วยเหลือมนุษยโลกแล้ว ร่วมปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง

2021/7/3

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า

 การปฏิบัติจึโตะเมะนี้ก็จัดขึ้นเพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครอง ในวันนั้นมีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะ จึงจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางและภายนอกหน้าห้องโถงสักการะทิศใต้

 เวลาเที่ยงวัน เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะ โดยมีท่านไดซุเคะ นะคะยะมะ ทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์โยะอิชิโร มิยะโมะริทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์มิยะโนะริ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายในแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 ก่อนอื่น อาจารย์มิยะโมะริกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหลายจังหวัดยังคงอยู่ภายใต้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” แล้วบอกว่า “อยากให้ทุกคนสวดภาวนาอย่างจริงจังให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง พร้อมทั้งทำการช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลต่อไป

 จากนั้น อาจารย์นำโอะฟุเดะซะคิ บทหนึ่งที่ว่า “ถึงจะเป็นเรื่องที่เห็นว่ายากแค่ไหนก็ตาม ข้าฯ จึคิฮิ รับปากเอาเป็นธุระแล้วอย่าเป็นห่วงเลย” (๑๒-71) มาสั่งสอนว่า “ถึงแม้ดูเหมือนว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากแค่ไหน แต่ในอนาคต พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิจะปกป้องคุ้มครองให้ จึงไม่ต้องกังวลอะไร” อีกทั้งยังนำโอะฟุเดะซะคิ ที่ว่า “เมื่อพระผู้เป็นเจ้าสะสางความเสียใจเสร็จแล้ว พวกเจ้าทั้งหลายก็จะมีความเกษมเปรมปรีดิ์ในทางสายอนาคต” (๑๒-72) “เมื่อข้าฯ จะลงมือการทำความสะอาดในอกทุกวันแล้ว ไม่มีใครจะขัดขวางสู้ข้าฯ ได้” (๑๒-73) มากล่าวว่า “หากพวกเราลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสะสางความเสียใจของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิที่ทับถมอยู่ให้หมดไปได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลย สิ่งที่พวกเราควรทำก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความร่าเริงเบิกบานใจ การทำความสะอาดภายในอก ก็หมายถึงการเปลี่ยนใจให้ละทิ้งความกังวลเรื่องอนาคต ซึ่งเป็นความคิดแบบมนุษย์”

 ในตอนท้าย อาจารย์มิยะโมะริแนะนำโอะซะซิซุ ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2443 ที่บันทึกไว้ว่า “บัดนี้ พวกเจ้าจงเข้าใจความจริงให้แจ่มแจ้งเถิด ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่สามารถยึดถือได้นอกจากความจริงที่เรียกว่าฐานสำหรับหนทาง” แล้วกล่าวว่า “ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเรา ต่อไป เราจะปฏิบัติจึโตะเมะกัน ขอให้ทุกท่านร่วมใจกันสวดภาวนา โดยละทิ้งความกังวลเรื่องอนาคต มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และวางใจในพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิที่จะประทานพรพิทักษ์คุ้มครองสารพัดอย่าง ”

 จึโตะเมะภาวนาวิงวอนนี้ จะจัดขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน วันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นจนถึงปลายปีนี้