จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนกรกฎาคม

2021/8/23

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 การปฏิบัติจึโตะเมะนี้จัดขึ้นเพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ในวันนั้นมีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะ จึงจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่หน้าห้องโถงสักการะทิศใต้

 เวลาเที่ยงวัน เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์เซนสุเกะ นะคะตะ ทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์นะคะตะ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายนอกแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 อาจารย์นะคะตะนำบทเพลง มิคะงุระ-อุตะ “จงอย่าอ้อนวอนขอสิ่งสุดวิสัย จงตามข้าฯ มาด้วยจิตแน่วแน่ (ตอนที่ ๓ ที่ 6)” มาอธิบายให้เข้าใจถึงจิตใจที่ควรมีในการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอน ว่า “อ้อนวอนขอสิ่งสุดวิสัย” ก็คือวิธีอ้อนวอนที่ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ส่วน “จิตแน่วแน่” ก็คือจิตใจที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า หากมีคนอ้อนวอนจำนวน 100 คน วิธีอ้อนวอนก็มี 100 แบบ แต่เราต้องร่วมจิตของคน 100 คนนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วร่วมสวดอ้อนวอนด้วยจิตแน่วแน่เพื่อที่จะได้รับพรจากพระองค์

 จากนั้น นำ มิคะงุระ-อุตะ ตอนที่ ๓ ที่ 7 กับ ที่ 8 มากล่าวเน้นย้ำว่า “ก่อนอื่น เราต้องกล่าวขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิและปฏิบัติฮิโนะคิซิงทุกวัน โดยสำนึกในพรพิทักษ์คุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง ไฟ น้ำ ลม ที่พระองค์ประทานให้ในทุกๆ วัน และสำนึกในบุญคุณที่ทรงให้เรายืมร่างกาย แล้วมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะทำให้จิตใจของตนเจริญเติบโตให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยผ่านเหตุการณ์ตอนนี้ นั่นเป็นสิ่งสำคัญ หากเป็นเช่นนั้น คิดว่า พระผู้เป็นเจ้าก็จะได้รับสิ่งที่เราอ้อนวอนขอแล้วประทานพรให้

 ในตอนท้าย อาจารย์นะคะตะได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าหวังว่า ไม่เพียงแต่สถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม แต่ทุกคนวางใจในพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิเสมอ ไม่ขาดการกระทำตอบแทนบุญคุณทุกๆ วัน ทำการช่วยเหลือคนรอบข้างอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้า”

 จึโตะเมะภาวนาวิงวอนนี้ จะจัดขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน วันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นจนถึงปลายปีนี้