จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนสิงหาคม

2021/9/11

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า

 การปฏิบัติจึโตะเมะนี้จัดขึ้นมาใหม่เพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 เวลา 12.00 น. เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะภานาวิงวอน โดยมีท่านไดซุเกะ นะคะยะมะ ทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์โยะอิชิโร มิยะโมะริทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์มิยะโมะริ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายในแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 อาจารย์มิยะโมะริได้กล่าวว่า ตามปกติแล้ว วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่กำลังจัดงานกลับสู่ จิบะ ของเด็กอยู่พอดี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย นอกจากงานกลับสู่จิบะของเด็กแล้ว งานอื่นๆ เช่น งานเลี้ยงเซะชิ หรืองานชุมนุมใหญ่ของแต่ละสมาคมก็ไม่สามารถจัดขึ้นได้ ซึ่งเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้ว จึงทำให้เราสับสนและมีความยากลำบากในการดำเนินงานต่างๆ

 อาจารย์นำคำสอนในโอะฟุเดะซะคิที่ว่า “เกี่ยวกับทางสายนี้พวกเจ้าทุกคนคิดอย่างไรกัน ข้าฯ ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อย” (๑๐-98“ไม่ว่าอะไรก็ตาม ข้าฯ จึคิฮิ จะเดินผ่านไปด้วยความจริงใจอันมั่นคงแน่วแน่” (๑๐-98) มาอธิบายความหมายของบทนิพนธ์นี้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตาม การมุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการเผยแผ่คำสอนที่แท้จริง และอาจารย์ได้เน้นย้ำว่า พวกเราผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางสายนี้ ได้รับการสอน จึโตะเมะ รับรู้ได้ถึงสถานที่ที่เป็น จิบะ และได้รับมอบสัจจะแห่งซะซุเคะ จากโอะยะซะมะเพื่อที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์

 ในตอนท้าย อาจารย์มิยะโมะรินำคัมภีร์หลักโอะซะซิซุ มากล่าวว่า “ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามา และถึงจะไม่เกิดวิกฤตโควิด-19 ก็อาจจะเป็นยุคสมัยที่ทำการช่วยเหลือผู้อื่นได้ยาก แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าหวังว่า เราแต่ละคนถือว่า สถานการณ์ที่ยากลำบากในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่หันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว มุ่งมั่นที่จะทำการช่วยเหลือต่อไป”