จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนกันยายน

2021/9/25

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 การปฏิบัติจึโตะเมะนี้จัดขึ้นเพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดจึโตะเมะนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 1 ของทุกเดือน

 ในวันนั้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางและลานหน้าห้องโถงสักการะทิศใต้

 เวลา 12.00 น. เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์เซนสุเกะ นะคะตะ ทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์นะคะตะ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายนอกแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 อาจารย์นะคะตะ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นว่า เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ เราต้องร่วมกันปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนนี้ โดยคิดไตร่ตรองถึงวัตถุประสงค์ของการภาวนาวิงวอนให้วิกฤตินี้จะยุติลง หากเรามีความจริงใจในการช่วยเหลือผู้อื่น พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงแสดงพรพิทักษ์คุ้มครองให้เห็นเป็นผลของการปฏิบัติ

 นอกจากนี้ อาจารย์นำบทเพลง มิคะงุระ-อุตะ ตอนที่ 2 “ที่ 7 ถ้าพวกเจ้าช่วยผู้กำลังตกทุกข์ได้ยากให้รอดพ้น” “ที่ 8 ข้าฯ จะตัดรากเหง้าแห่งโรคภัยไข้เจ็บ” “ที่ 9 หากพวกเจ้าตั้งจิตให้มั่นคงแน่วแน่แล้ว” “ที่ 10 สันติภาพจะครอบครองทุกแห่งหน” มากล่าวว่า ถึงแม้อยู่ในภาวะวิกฤตของโควิด-19 ก็ตาม เราปฏิญาณไว้กับพระผู้เป็นเจ้าว่ามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น นี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 ในตอนท้าย อาจารย์นะคะตะสั่งสอนว่า ถึงแม้พวกเราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิและทุ่มเทในการปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณแค่ไหนก็ตาม เราอาจจะไม่เห็นพระทัยที่รักลูกๆ อันลึกซึ้งของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ แต่ข้าพเจ้าหวังว่า พวกเราซึ่งเป็นลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าจะเดินบนเส้นทางที่โอะยะซะมะได้สอนไว้อย่างแข็งขัน และตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้บิดามารดาของเราจะทรงมุ่งมั่นและเบิกบานใจ