ประกาศเรื่อง ยกเลิกงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 96 ของสมาคมชายหนุ่ม

2020/7/14

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ ทางสมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียวจึงขอยกเลิกงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 96 ของสมาคมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2020 และยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมใหญ่นี้ด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยสมาชิกสมาคมชายหนุ่มทุกท่านมา ณ โอกาสนี้