ประกาศเรื่อง ยกเลิกงานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2020

2020/5/21

เนื่องด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงกำลังดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ และรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้งประเทศ

 

ในทุกๆ ปี ผู้เลื่อมใสศรัทธา ต่างก็เริ่มชักชวนเด็กๆ ให้เข้าร่วม งานเด็กกลับสู่ จิบะและเจ้าหน้าที่ประจำโบสถ์ศูนย์กลาง ก็เริ่มเตรียมงานตั้งแต่ช่วงนี้ แต่ในขณะนี้ เด็กๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติได้ พร้อมทั้งประชาชนทุกคนจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ คงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

 

เนื่องด้วยทางโบสถ์ศูนย์กลางได้มีการพิจารณาสถาณการณ์นี้แล้ว จึงได้ตัดสินใจยกเลิก งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2020” ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม

 

จึงใคร่ขอความกรุณาให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วย