ประกาศเรื่องการเข้าร่วมพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ

2020/4/10

เนื่องด้วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงกำลังดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

จากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นนี้ ทางโบสถ์ศูนย์กลางจึงได้กำหนดให้เฉพาะหัวหน้าโบสถ์ใหญ่และหัวหน้าเขตจังหวัดเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมพิธีนมัสการฉลองวันประสูตของโอะยะซะมะในวันที่ 18 เมษายนที่จะถึงนี้ เหมือนกับพิธีนมัสการประจำเดือนมีนาคมและพิธีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษในฤดูใบไม้ผลิ ณ โบสถ์ศูนย์กลางที่ผ่านมา

สำหรับหัวหน้าโบสถ์ โยโบะคุ และผู้เลื่อมใสศรัทธาทุกท่าน โปรดงดเว้นการเข้าร่วมพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ ดังกล่าว และขอให้ร่วมนมัสการที่โบสถ์สาขาหรือหน่วยเผยแผ่ที่สังกัดหรือบ้านของตนด้วย