ผู้เลื่อมใสทั้งหลายภาวนาขอพรพิทักษ์คุ้มครองด้วยความจริงใจ จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง สิ้นสุดแล้ว

2022/3/26

 เมื่อวันที่ มีนาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 จึโตะเมะนี้จัดขึ้นเพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดจึโตะเมะนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่แล้ว ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 1 ของทุกเดือน

 ในวันนั้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะเพื่อป้องกันการแพร่พระบาดของโควิด-19 และจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่ลานหน้าห้องโถงสักการะทิศใต้

 เวลา 12.00 น. เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์นะคะตะ ทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตะเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์นะคะตะ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 ก่อนอื่นอาจารย์นะคะตะกล่าวว่า  ดังที่อาจารย์มิยะโมะริได้กล่าวในโอกาสการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนในเดือนกุมภาพันธ์ว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจกับคนที่มีความห่างเหินจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับคืนมา และต้องตัดสินใจที่จะทำการช่วยเหลือผู้คน ข้าพเจ้าก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ เราคิดอย่างต่อเนื่องว่า โดยผ่านเหตุการณ์โควิด-19 พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ทรงสั่งสอนอะไรให้กับเรา เพื่อก้าวสู่ขั้นต่อไปในฐานะที่เป็นโยโบะคุ

 นอกจากนี้ อาจารย์นะคะตะแจ้งว่าการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนทุกเดือน ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ สิ้นสุดลงในเดือนนี้ เพราะด้วยการฉีดวัคซีน การผลิตยารักษาโรคโควิด-19 และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส ความหวาดกลัวและความกังวลต่อไวรัสที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนั้นลดน้อยลง อีกทั้ง ในตอนนี้ โยโบะคุแต่ละคนได้ปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนอยู่ที่บ้านหรือที่โบสถ์ด้วย

 หลังจากนั้น อาจารย์นะคะตะเน้นย้ำว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มเตรียมใจเพื่อมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 140 ปีของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ ในอีก 4 ปีข้างหน้า และกล่าวต่อว่าพิธีนมัสการฉลองครบรอบของโอะยะซะมะ นั้นเป็นกาลเวลาที่ต้องมีความมุ่งมั่นสูงในการดำเนินหนทางแห่งการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจของตน จึงต้องทุ่มเททั้งกายและใจในการช่วยเหลือผู้คน การเผยแผ่คำสอน และการปฏิบัติฮิโนะคิซิง หรือการกระทำเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณและตอบแทนพระคุณในพรพิทักษ์คุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานให้ในทุกๆ วัน

 ตอนท้าย อาจารย์ได้กล่าวว่า หากเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหรือปีที่แล้ว ตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกท่านภาวนาขอพรพิทักษ์คุ้มครองอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจให้โควิด-19 ยุติลง และคิดไตร่ตรองถึงพระประสงฆ์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิจากเหตุการณ์นี้แล้วตอบสนองต่อพระประสงค์นั้นด้วย