จึโตะเมะภาวนาวิงวอนให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง ในเดือนพฤศจิกายน

2021/11/30

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวจัดให้มีการปฏิบัติจึโตะเมะภาวนาวิงวอนขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ

 การปฏิบัติจึโตะเมะนี้จัดขึ้นเพื่อภาวนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยุติลงและอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสหายเป็นปกติ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะได้รับพรพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดจึโตะเมะนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ ซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้า ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 1 ของทุกเดือน

 ในวันนั้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมสักการะภายในห้องโถงสักการะเพื่อป้องกันการแพร่พระบาดของโควิด-19 และจัดเตรียมเก้าอี้ม้านั่งที่ลานหน้าห้องโถงสักการะทิศใต้

 เวลา 12.00 น. ได้เริ่มปฏิบัติจึโตะเมะขึ้น โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะทำหน้าที่ตีไม้กรับ และอาจารย์โยะอิชิโร มิยะโมะริทำหน้าที่นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติจึโตะเมะ

 ก่อนที่จะปฏิบัติจึโตเมะ มีคำกล่าวจากอาจารย์มิยะโมะริ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองภายในแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 อาจารย์กล่าวเน้นย้ำว่า ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การพูดคุยกันแบบเห็นหน้าลดลง แต่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เราควรจะต้องรับรู้ถึงความทุกข์ทรมานของคนนั้นจากโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหายุ่งยากลำบาก จะคอยให้กำลังใจด้วยคำพูด อยู่เคียงข้างเสมอ และถ่ายทอดซะซุเคะให้กับคนนั้น กล่าวคือ การช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มต้นจากการทำให้อีกฝ่ายเกิดความเบิกบานใจโดยแสดงความเมตตากรุณา การพยายามแสดงความรู้สึกของตนให้อีกฝ่ายรับรู้โดยพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ หรือส่งอีเมล ก็เป็นเรื่องสำคัญ ควรนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป แต่การพูดคุยกันแบบเห็นหน้านั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าแล้วอยากให้ซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ถูกตัดขาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้

 อาจารย์กล่าวต่อว่า เพื่อที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจนสามารถพูดคุยและถ่ายทอดคำสอนได้ เราจำเป็นต้องหว่านเมล็ดที่ดีในตอนนี้ จะถอนหญ้าหรือถูพื้นทางเดินในโบสถ์ศูนย์กลางเล็กน้อยก็ได้ ขอให้ทุกท่านหว่านเมล็ดที่ดีเมล็ดหนึ่งลงไปที่จิบะ กัน คิดว่าในภายภาคหน้า เมล็ดนี้ออกดอกและติดผล กล่าวคือหากหว่านเมล็ดที่ดีลงไปแล้ว ช่วยซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กลับมาเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอน