Upcoming Events
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2018-07-04

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 181

Last Update: 2018-02-19

งานเลี้ยงเซะชิ เทนรีศักราช 181

Last Update: 2018-02-19

พิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านซิมบะซิระองค์ที่ 2

Last Update: 2017-12-01

พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์

Last Update: 2017-12-01

งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 93 ของสมาคมชายหนุ่ม

Last Update: 2017-11-10

งานพาเหรดฉลองมงคลสมรส ท่านไดสุเกะกับท่านโนบุเอะ

Last Update: 2017-11-10

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-11-10

วันส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-10-12

การสมรสระหว่างท่านไดซุเคะ กับ ท่านโนบุเอะ

Last Update: 2017-09-15