ศาสนาเทนรีเคียว

language

พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ
บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ทั้งมวล

 หลักคำสอนของศาสนาเทนรีเคียว เป็นคำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ได้ทรงสอนให้แก่มนุษย์เราโดยตรง เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในโลกนี้ ให้ดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ
 พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ไม่เพียงแต่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติและโลกนี้ขึ้นเท่านั้น แม้บัดนี้ก็ยังคงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง และให้ความคุ้มครองไปชั่วนิรันดร สำหรับมนุษย์เรา พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นบิดามารดาดั้งเดิม เราจึงเรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ (พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบิดามารดา) และเวลาปฏิบัติ "จึโตะเมะ" เราเรียกพระนามของพระองค์ว่า “เทนรีโอ-โนะ มิโคะโตะ” ในศาสนาเทนรีเคียวสอนว่า “โลกนี้คือร่างกายของพระผู้เป็นเจ้า” การทำงานของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมินั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในโลกนี้ก็ว่าได้

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติ

2341

วันที่ 18 เมษายน โอะยะซะมะ (นางมิคิ นะคะยะมะ) ได้ประสูติ

 นางมิคิ นะคะยะมะได้ประสูติ ที่หมู่บ้านซัมไมเด็ง แขวงยะมะเบะ เมืองยะมะโตะ (เมืองเทนรีในปัจจุบัน) และเมื่อท่านมีอายุ 13 ปี เข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านตระกูลนะคะยะมะ ซึ่งเป็นคฤหาสน์ดั้งเดิม สถานที่ที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก

2381

ใน 26 ค่ำ เดือน 10 เวลา 8 โมงเช้า นางมิคิ นะคะยะมะได้เป็นศาลที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า วันนั้นเป็นวันที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น

 พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิได้ตรัสออกมาโดยผ่านปากคำของโอะยะซะมะ ว่า “ข้าฯ คือพระผู้เป็นเจ้าดั้งเดิมหรือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง เพราะข้าฯ มีเหตุปัจจัย ณ ตรงที่คฤหาสน์นี้ บัดนี้ข้าฯ ได้อวตารลงมาเพื่อจะช่วยเหลือมนุษยชาติทั้งปวงในโลกนี้ ข้าฯ จะใคร่สังขารของนางมิคิ เพื่อจะใช้เป็นศาลที่ข้าฯ จะสิงสถิตอยู่ต่อไป
 หลังจากโอะยะซะมะได้เป็นศาลที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว จิตใจของโอะยะซะมะ เท่ากับจิตใจของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โอะยะซะมะจึงเริ่มถ่ายทอดพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มนุษย์เรา

2383

โอะยะซะมะเริ่มแจกจ่ายทรัพย์สมบัติของตระกูลนะคะยะมะทุกอย่างเพื่อจมลงไปให้ถึงที่สุดของความยากจน

 ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โอะยะซะมะจึงจมลงไปให้ถึงสุดของความยากจน ท่านทรงสอนให้แก่เราว่า ถ้าทำบุญสิ่งของทุกอย่างแล้ว ความอาลัยรักสิ่งของก็จะหมดไปและเกิดมีแสงสว่างขึ้นในดวงใจ เมื่อดวงใจมีแสงสว่างแล้วก็จะเปิดหนทางสู่ชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจได้

2397

โอะยะซะมะเริ่มประทานพรอนุญาตให้คลอดบุตรอย่างปลอดภัย

 เราสามารถขอรับพรอนุญาตให้คลอดบุตรอย่างปลอดภัยได้ที่ จิบะ สถานที่ดั้งเดิมอันเป็นสถานแห่งการสร้างมนุษย์เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับพรนี้แล้ว หากวางใจในพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิละก็ผู้หญิงทุกคนสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย

2407

เริ่มลงมือก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติ จึโตะเมะ (ศาสนสถานแห่งแรกในศาสนาเทนรีเคียว)

 ในปีพ.ศ.2408 งานก่อสร้าง “สถานที่ปฏิบัติจึโตะเมะ" เป็นศาสนสถานแห่งแรกในศาสนาเทนรีเคียว ได้เสร็จสิ้นลง โอะยะซะมะอาศัยอยู่ในห้องทางทิศเหนือในสถานที่ปฏิบัติจึโตะเมะ เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่เรือนประตูทางทิศใต้ตอนกลางในปีพ.ศ.2418
 เมื่อปีพ.ศ.2431 ซึ่งตรงกับปีที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้ถูกจัดตั้ง ได้มีการต่อเติมก่อสร้างอาคารทางทิศใต้ของสถานที่ปฏิบัติจึโตะเมะ ทำให้จิบะตั้งอยู่ภายในอาคารหลังนี้ หลังต่อเติมเสร็จ ใช้อาคารหลังนี้เป็นพระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้ามาจนถึงพ.ศ.2454 และปีเดียวกันนี้ อาคารหลังนี้ถูกรื้อถอนไปและในพื้นที่เดิมก็ได้ก่อสร้างห้องโถงสักการะทิศเหนือในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต่างๆ

ข่าว

ติดต่อเรา

โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว

1-1 Mishima, Tenri, Nara 632-0015 Japan

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อที่

Phone: +81 743-63-3218

Mail: kaiden@tenrikyo.or.jp

อเมริกาCountry Code: +1

ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศอเมริกา

2727 E. First St., Los Angeles, CA 90033 U.S.A.

tel:+1-323-261-3379fax:+1-323-261-8659mail:ameden@tenrikyo.com

http://tenrikyo.com/

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งนครนิวยอร์ก

42-19 147th St., Flushing, NY 11355 U.S.A.

tel:+1-718-359-2426fax:+1-718-461-2688mail:nycenter@tenri.org

สมาคมวัฒนธรรมเทนรีแห่งนครนิวยอร์ก

43A W.13th St, New York, NY 10011 U.S.A

tel:+1-212-645-2800mail:tci@tenri.org

http://tenri.org/

ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวประจำรัฐฮาวาย

2920 Pali Highway, Honolulu, HI 96817 U.S.A.

tel:+1-808-595-6523fax:+1-808-595-7748mail:dendocho@tenrikyo-hawaii.com

http://tenrikyo-hawaii.com/

ศูนย์วัฒนธรรมเทนรีแห่งรัฐฮาวาย

2236 Nuuanu Ave., Honolulu, HI 96817 U.S.A.

tel:+1-808-538-7671

ออสเตรเลียCountry Code: +61

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งโอเชียเนีย

179 Benhiam St., Calamvale, QLD 4116 Australia

tel:+61 (0)7-3273-4033fax:+61 (0)7-3273-4942mail:toc@tenrikyo.com.au

http://tenrikyo.com.au/

บราซิลCountry Code: +55

ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศบราซิล

R. Tenri, 4-58, Vl. Indepêndencia-Bauru-SP Cx. Postal 515 BRASIL 17054-250

tel:+55 (14) 3236-1144fax:+55 (14) 3236-1202mail:dendotyo@tenrikyo.org.br

http://www.tenrikyo.org.br/

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งรัฐเซาเปาลู

R. Pelotas, 385, Vl. Mariana-São Paulo-SP BRASIL 04012-001

tel:+55 (11) 5579-1959fax:+55 (11) 5573-1553mail:tenrikaikan@tenrikyo.org.br

โคลัมเบียCountry Code: +57

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศโคลัมเบีย

Calle 18 No.115-90, Cali, Valle, COLOMBIA S.A. C.P. 760031

Apartado Aéreo 025691, Cali, Valle, COLOMBIA S.A.

tel:+57 (2) 485-9598mail:tenricol@gmail.com

เม็กซิโกCountry Code: +52

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเม็กซิโก

Av. Año de Juárez No. 348, Col. Granjas San Antonio, Del.Iztapalapa, C. P. 09070, CDMX, MEXICO

Apartado Postal No. 21-037 04000 México 21, CDMX, MEXICO

tel:+52 (55) 5581-8133mail:mextenri@gmail.com

เกาหลีใต้Country Code: +82

ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศเกาหลีใต้

32, Najeon-ri, Saengrim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsang nam-do, Republic of Korea 50802

tel:+82 (0)55-323-8900fax:+82 (0)55-324-8833

ไต้หวันCountry Code: +886

ศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศไต้หวัน

No.625 Bei-an Rd., Zhonshan District, Taipei City 10464, Taiwan (R.O.C)

tel:+886 (0)2-2533-5594fax:+886 (0)2-2533-1720

ฮ่องกงCountry Code: +852

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งฮ่องกง

2-3/F, Hong Fu Building, 179-181 Hennessy Road, Wan Chai, H.K.

tel:+852-2571-8542fax:+852-2751-8826

ไทยCountry Code: +66

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศไทย

6 Soi 69, Latphrao Rd., Saphansong, Wangthonglang, Bangkok, 10310 THAILAND

tel:+66 (0)2-933-0727fax:+66 (0)2-933-0728mail:tenrithailand@gmail.com

สิงคโปร์Country Code: +65

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศสิงคโปร์ (Representative's Residence & Worship Hall)

40 Watten Estate Road, Singapore 287518

tel:+65-6468-1026

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศสิงคโปร์ (Office & Cultural Section)

10 Anson Rd, #25-10 International Plaza Singapore 079903

tel:+65-6221-4035mail:culture@tenrikyo.org.sg

http://kaigai2.tenrikyo.or.jp/singapore/

ฟิลิปปินส์Country Code: +63

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์

46 Victoria St., Magallance Villege, Makati, Metro Manila, Philippines

tel:+63 (0)2-852-7902mail:tenrimnl@gmail.com

ฝรั่งเศษCountry Code: +33

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป

80, rue Velpeau, 92160 Antony, France

tel:+33 (0)1.46.66.77.01fax:+33 (0)1.46.66.68.11

http://www.tenrikyo.fr/

สมาคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ฝรั่งเศษ

8-12, rue Bertin Poirée, 75001 Paris, France

tel:+33 (0)1.44.76.06.06fax:+33 (0)1.44.76.06.13

https://www.tenri-paris.com/

อังกฤษCountry Code: +44

ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศอังกฤษ

60 Foscote Road, Hendon, London NW4 3SD U.K.

tel:+44 (0)20-8201-7811

http://www.tenrikyo.org.uk/

คองโก

โบสถ์คองโก-บราซาวีล

59, Ave. de L’OUA, Météo, Makélékélé, B.P. 14549, Brazzaville, République du Congo

ติดต่อเราทางอีเมล์

To: โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว
(kaiden@tenrikyo.or.jp)