ओयासामाको १४०औं वार्षिकीको लोगो

2022-11-05

दाइसुके नाकायामाज्यू तथा नोबुए कामिकावाज्यूको विवाह सम्पन्न

2018-03-28

अनुगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु

2018-03-28

‘तेन्रिक्यो १८० बालबालिकाहरूका लागि जिबा तीर्थ यात्रा कार्यक्रम’ सम्पन्न

2018-03-28

दाइसुके नाकायामाज्यू तथा नोबुए कामिकावाज्यूको विवाह सम्पन्न

2018-02-20

अनुगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु

2018-02-20

‘तेन्रिक्यो १८० बालबालिकाहरूका लागि जिबा तीर्थ यात्रा कार्यक्रम’ सम्पन्न

2018-02-20

ओशिअनिया प्रचार केन्द्र स्थापनाको २० औं वार्षिकोत्सव समारोह

2017-10-10

सिन्बासिराज्यू तथा हारुएज्यूका समुपस्थितिमा ताइवाङ महा प्रचार केन्द्रको १५औं प्रमुखका पद-ग्रहण समारोह सम्पन्न

2017-10-10

दाइसुकेज्यूको समुपस्थितिमा तेन्रिक्यो युवा सङ्गठनअन्तर्गत हावाइ स्थानीय युवा सङ्गठनको ६० औं बृहत-भेला सम्पन्न

2017-08-03