ओयासामाको १४०औं वार्षिकीको लोगो

यस लोगोमा तेंरिक्योको प्रतीक चिन्हमा पखेटा अंकित छ । ओयासामाको साधनका रूपमा वार्षिकीतर्फ उन्मुख तीन वर्ष हजार दिनको अवधिमा सक्रियताका साथ समर्पित हुने कुरा अभिव्यक्त गरिएको छ ।

140logo(nepali)