Mga Balita

 • nabago noong : 2012-04-14 4:05 PM

  Noong ika-11 ng Marso, ipinagdiwang ang ika-apatnapung taon ng Tenrikyo Center sa Colombia (sa Lungsod ng Cali na kasalukuyang pinamumunuan ni Rev. Naotaro Shimizu) na dinaluhan ni Shinbashira-sama.

  Ang bilang ng mga dumalong Yoboku at tagasunod sa seremonyang iyon ay humigit kumulang 420 katao.

  Sa loob ng pamamalagi niya roon ay nilibot niya ang mga simbahan at mission stations sa bansang Peru at Colombia.

 • nabago noong : 2012-03-28 10:16 AM

  Panahon na ng pag-alis ng maagang tagsibol sa Oyasato.

  Ipinagdiriwang ng bawat paaralan ng Tenrikyo ang mga Araw ng Pagtatapos mula Pebrero hanggang Marso…

  Ang mga sumusunod ay mga araw at mga bilang ng mga taong magsisipagtapos.

  Pebrero 22 Tenri High School (Day and Evening Course), 507 katao

  Pebrero 23 Tenri Kyoko Gakuen High School, 204 katao

  Marso 7 Paaralan ng Nursing sa Tenri, 64 katao

  Marso 8 Tenrikyo language Institute, 58 katao

  Marso 9 Seminaryo ng Tenri, 92 katao

  Marso 9 Paaralan ng Medisina sa Tenri, 37 katao

  Marso 10 Tenri Junior High School, 197 katao

  Marso 18, Tenri Kindergarten

  Marso 20, Tenri Elementary School

  Marso 22, Tenri University

 • nabago noong : 2012-03-21 1:50 PM

  1 taon na ang lumipas mula ng naganap and malaking lindol sa Silangang Japan.

  Ang napakalamig na apektadong lugar na ito ay nangangailangan pa rin ng maraming suporta upang ganap na makabangon muli.

  Sa ganitong kalagayan, noong ika-30 at ika-31 ng Enero, ang [Komiteng sumusuporta sa nasalanta ng lindol sa Silangang Japan] (na pinamumunuan ni Yoshitaro Ueda) ay kinatawan ni Toru Haruno, isang kalihim-heneral, at nagpunta sa mga lugar na apektado ng nuclear na aksidente lalo na sa mga lugar ng Fukushima at Ibaraki.

  Inikot nila ang bawat lugar at iniabot ang donasyong nagkakahalaga ng 120 milyon yen mula sa suportang natanggap mula sa mga tagasunod ng Tenrikyo.

  Dahil dito, ang kabuuang halaga ng donasyon na natanggap ng nasalantang lugar ay umabot na sa 450 milyon yen kabilang na ang relief money.

 • nabago noong : 2011-10-17 10:42 AM

  Nagtipon ang mga pinuno ng iba’t ibang mga relihiyon mula sa buong mundo upang dumalo sa Internasyonal na Pagtitipon para sa Pagdadasal sa Kapayapaan na ginanap sa Munich, Germany mula ika-11 hanggang ika-13 ng Setyembre.

 • nabago noong : 2011-08-29 11:07 AM

  Sa “Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba” (26 ng Hulyo hanggang 4 ng Agosto), bumalik sa Jiba ang mga tagasunod na may bilang na 233,000 katao (ang 870 ay nangaling sa ibayong dagat).

 • nabago noong : 2011-07-31 2:45 PM

  Nagsimula ang “Paglalakbay ng mga bata sa Jiba” (isinasagawa ng Himpilang Simbahan ng Tenrikyo) noong ika-26 ng Hulyo.

 • nabago noong : 2011-07-30 10:27 AM

  Ang “Oyasato Seminar,” (isinagawa ng Departamentong Pang-ibayong Dagat (Kaigaibu) ay nagsimula noong ika-10 ng Hulyo. Sa itong seminar, nagtitipon ang mga taga-sunod ng Tenrikyo na estudyante sa high-school galing sa ibayong dagat at natututo nila ang mga aral ni Oyasama.

 • nabago noong : 2011-07-20 10:07 AM

  Noong ika-12 ng Hunyo, isinagawa ang Paglilingkod para sa Ika-60 Anibersaryo ng Brazil Dendocho (sa Siyudad ng Bauru, Brazil), na dinaluhan nina Shinbashira-sama at kanyang asawa.

 • nabago noong : 2011-07-11 3:19 PM

  Ang “Tenrikyo Hawaii Convention 2011” (isinagawa ng Misyong Himpilan ng Tenrikyo sa Hawaii (Hawaii Dendocho), at sinuportahan ng Departamentong Pang-ibayong Dagat (Kaigaibu) ay idinaos noong ika-28 hanggang ika-30 ng Mayo sa Honolulu, Hawaii.

 • nabago noong : 2010-11-12 1:29 PM

  Ginanap sa Barcelona, Spain ang Internasyonal na pagtitipon para sa pagdasal sa kapayapaan mula ika-3 hanggang ika-5 ng Oktubre.

5 / 512345