Nairaos ang “Tenrikyo Hawaii Convention 2011”

Ang “Tenrikyo Hawaii Convention 2011” (isinagawa ng Misyong Himpilan ng Tenrikyo sa Hawaii (Hawaii Dendocho), at sinuportahan ng Departamentong Pang-ibayong Dagat (Kaigaibu) ay idinaos noong ika-28 hanggang ika-30 ng Mayo sa Honolulu, Hawaii.Ito ay ginanap sa layuning mapalalim ng mga taga-sunod ng Tenrikyo, na nagsasalita ng wikang Ingles, ang kanilang kaugnayan sa mga turo ng Tenrikyo, at upang makahanap ng mga bagong paraan para sa paglaganap ng turo sa mundo.

Ang mga nagsidalo na 320 katao mula sa Hawaii, Amerika, Japan, Canada, Hong Kong, Australia, at France ay nag-usap usap tungkol sa pagsasagawa ng pananampalataya sa araw-araw na buhay.