Mga Pagdiriwang

Paglilingkod para sa Bagong Taon

  • Ika-1 ng Enero, alas-5 ng umaga

Ang Pista ng Sechi

  • Mula ika-5 hanggang ika-7 ng Enero

Ang Paglilingkod para sa Kaarawan ni Oyasama

  • Ika-18 ng Abril, alas-10 ng umaga

Pagtitipon ng Samahan ng Kababaihan

  • Ika-19 ng Abril, alas-10 ng umaga

Maligayang Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba

  • Mula ika-26 ng Hulyo hanggang ika-4 ng Agosto

Pagtitipon ng Samahan ng Kalalakihan

  • Ika-27 ng Oktubre, alas-10 ng umaga