Paglilingkod

Panlahatang Paglilingkod sa Punong Himpilan

  • Ika-26 ng Enero, alas-11 ng umaga
  • Ika-26 ng Oktubre, alas-8 ng umaga

Paglilingkod para sa Kaarawan ni Oyasama

  • Ika-18 ng Abril, alas-10 ng umaga

Buwanang Paglilingkod sa Punong Himpilan

  • Ika-26 ng bawat buwan maliban sa Panlahatang Paglilingkod sa buwan ng Enero at Oktubre, alas-9 ng umaga

Pang-araw-araw na Paglilingkod sa Punong Himpilan

buwan petsa oras ng Pang-umagang Paglilingkod oras ng Panggabing Paglilingkod
Enero 1~15th 07:00 AM 05:00 PM
16~31st 05:15 PM
Pebrero 1~15th 07:00 AM 05:30 PM
16~28th 06:45 AM 05:45 PM
Marso 1~15th 06:30 AM 06:00 PM
16~31st 06:15 AM 06:30 PM
Abril 1~15th 06:00 AM 06:30 PM
16~30th 05:45 AM 06:45 PM
Mayo 1~15th 05:30 AM 07:00 PM
16~31th 05:15 AM 07:15 PM
Hunyo 1~15th 05:00 AM 07:30 PM
16~30th
Hulyo 1~15th 05:00 AM 07:30 PM
16~31st 05:15 AM
Agosto 1~15th 05:30 AM 07:15 PM
16~31st 07:00 PM
Setyembre 1~15th 05:45 AM 06:45 PM
16~30th 06:00 AM 06:30 PM
Oktubre 1~15th 06:00 AM 06:00 PM
16~31st 06:15 AM 05:45 PM
Nobyembre 1~15th 06:30 AM 05:30 PM
16~30th 06:45 AM 05:15 PM
Disyembre 1~15th 07:00 AM 05:00 PM
16~31st