Mula Kyoto hanggang Tenri

Sa pamamagitan ng Tren

From Kyoto City (Kyoto Station) to Tenri Station