Departamentong Pang-ibayong Dagat

Impormasyon

E-Mail kaiden@tenrikyo.or.jp
Numero ng Telepono (+81) 0743-63-1511

Pang-internasyonal na ekstensyon ng Tenrikyo

5345 General affairs section
5350 Asia I Section(Asia except South Korea, Taiwan and Hong Kong)
5352 Asia II Section (South Korea, Taiwan and Hong Kong)
5354 North America and Oceania Section
5356 Latin America Section
5358 Europe/Africa Section
5364 Translation Section