Nagsimula ang Oyasato Seminar

Ang “Oyasato Seminar,” (isinagawa ng Departamentong Pang-ibayong Dagat (Kaigaibu) ay nagsimula noong ika-10 ng Hulyo. Sa itong seminar, nagtitipon ang mga taga-sunod ng Tenrikyo na estudyante sa high-school galing sa ibayong dagat at natututo nila ang mga aral ni Oyasama.Noong araw na iyon, nabuksan ang kursong English I, English III, Portuguese, at Chinese na kung saan sumali ang mga 67 galing sa 5 bansa o lugar gaya ng Amerika, Hawaii, Canada, Brazil at Taiwan.

Ang kursong Korean ay magsisimula sa ika-5 ng Agosto.