Nagsimula ang “Paglalakbay ng mga bata sa Jiba”

Nagsimula ang “Paglalakbay ng mga bata sa Jiba” (isinasagawa ng Himpilang Simbahan ng Tenrikyo) noong ika-26 ng Hulyo.Sa loob ng pagdaraos na ito hanggang sa ika-4 ng Agosto, ang Jiba ay punong-puno ng ngiti ng mga bata na galing sa iba’t ibang lugar.

At naganap ang Welcome Party para sa mga taga-sunod na nanggaling sa ibang bansa noong ika-28 ng Hulyo.