Ang “Malaking Koro ng Kaligayahan” sa hardin ng Shinden, ang punong himpilan.