Ika-40 taon ng Pagtatag sa Tenrikyo Colombia Center

Noong ika-11 ng Marso, ipinagdiwang ang ika-apatnapung taon ng Tenrikyo Center sa Colombia (sa Lungsod ng Cali na kasalukuyang pinamumunuan ni Rev. Naotaro Shimizu) na dinaluhan ni Shinbashira-sama.

Ang bilang ng mga dumalong Yoboku at tagasunod sa seremonyang iyon ay humigit kumulang 420 katao.

Sa loob ng pamamalagi niya roon ay nilibot niya ang mga simbahan at mission stations sa bansang Peru at Colombia.