Araw ng Pagtatapos sa mga paaralan ng Tenrikyo

Panahon na ng pag-alis ng maagang tagsibol sa Oyasato.

Ipinagdiriwang ng bawat paaralan ng Tenrikyo ang mga Araw ng Pagtatapos mula Pebrero hanggang Marso…

Ang mga sumusunod ay mga araw at mga bilang ng mga taong magsisipagtapos.

Pebrero 22 Tenri High School (Day and Evening Course), 507 katao

Pebrero 23 Tenri Kyoko Gakuen High School, 204 katao

Marso 7 Paaralan ng Nursing sa Tenri, 64 katao

Marso 8 Tenrikyo language Institute, 58 katao

Marso 9 Seminaryo ng Tenri, 92 katao

Marso 9 Paaralan ng Medisina sa Tenri, 37 katao

Marso 10 Tenri Junior High School, 197 katao

Marso 18, Tenri Kindergarten

Marso 20, Tenri Elementary School

Marso 22, Tenri University