“Paglilingkod para sa Ika-60 ng Anibersaryo ng Misyon Himpilan ng Tenrikyo sa Brazil (Brazil Dendocho)”

Noong ika-12 ng Hunyo, isinagawa ang Paglilingkod para sa Ika-60 Anibersaryo ng Brazil Dendocho (sa Siyudad ng Bauru, Brazil), na dinaluhan nina Shinbashira-sama at kanyang asawa.Ang mga 6150 na nagsidalong Yoboku at taga-sunod ay isinapuso ang mga salita ni Shinbashira-sama, at pinatibay pa lalo ang kanilang pananampalataya para sa mga aktibidad na pagmimisyon.

Mula ika-13 hanggang ika-15, dumalaw sina Shinbashira-sama sa 6 na simbahan sa loob ng bansang Brazil, at pagkatapos ay pumunta sa katabing bansa na Argentina mula ika-16 hanggang ika-17 sa unang pagkakataon, upang magpasigla ng mga taga-sunod na naroroon.