Tapos na ang pagdiriwang ng “Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba sa ika-174 taon ng Tenrikyo”

Sa “Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba” (26 ng Hulyo hanggang 4 ng Agosto), bumalik sa Jiba ang mga tagasunod na may bilang na 233,000 katao (ang 870 ay nangaling sa ibayong dagat).

Idinaos ang “Finale” ng “Oyasato Parade” noong ika-4 ng Agosto bilang pagtatapos ng “Paglalakbay ng mga Bata sa Jiba sa ika-174 taon ng Tenrikyo”