Mga Balita

 • nabago noong : 2017-08-09 2:38 PM

  Kakapasok pa lamang ang buwan ng Hulyo ng salantain ng malakas na pag- ulan ang Hilagang Kyushu. Ang malakas na pag- ulan ay nagdulot ng pagbaha at pagragasa ng putik sa hindi lamang sa Hilagang Kyushu, kundi pati na rin sa Lalawigan ng Oita at Lalawigan ng Fukuoka. Tinatayag umabot sa 100 mga kabahayan at 30 mga gusali ang tuluyang nawasak, at tinataya namang 650 pang gusali ang bahagyang nawasak. Bilang tugon sa pangyayaring ito, ang grupo ng mga kalalakihan na tumutulong sa tuwing may sakuna (Hinokishintai) na nakabase sa Fukuoka ay agad na nagtungo sa mga nasalantang lugar noong ika- 11 ng Hulyo. Isa sa kanilang ginawang hakbang ay ang pagtanggal ng mga nakahambang  mga kahoy at semento. Nanguna rin sila sa pagsu-supply ng tubig sa mga residente.

   

 • nabago noong : 2017-08-08 3:49 PM

  Noong ika- 9 ng Hulyo ay masayang ipinagdiwang ng Oceania Center ang kanilang ika- 20 anibersaryo. Ito ay pinangunahan ni Shinbashira, ng kanyang asawa, si Ginang Harue Nakayama at tagatalagang tagapagmana na si Ginoong Daisuke Nakayama. Dinaluhan ang paglilingkod ng mga tagasunod mula sa tatlong malalaking lungsod ng Australia; ang Brisbane, Sydney at Melbourne. May mga tagasunod din na dumalo mula sa bayan ng Auckland, New Zealand, mga 2300 kilometro ang layo mula sa mismong opisina ng Oceania Tenrikyo Center. Humigit kumulang 160 tagasunod ang dumalo sa paglilingkod at nakinig sa talumpati ng Shinabashira. Pagkarinig ng talumpati ng Shinabashira, lahat sila ay nangako na mas pagpapaibayuhin pa ang pagpapalaganap ng aral ng Tenrikyo sa buong rehiyon.

   

   

 • nabago noong : 2017-08-07 12:20 PM

  Noong ika- 18 ng Hunyo, ang Shinabashira at ang kanyang magbahay na si Ginang Harue Nakayama ay dumalo sa paglilingkod na ginawa na Tenrikyo Mission Headquarters ng Taiwan. Ang paglilingkod na ito ay upang italaga si Ginoong Koji Masui bilang ika- 15th tagapamahala. Ang paglilingkod ay dinaluhan ng humigit kumulang 640 na tagasunod mula sa iba’t- ibang lugar ng Taiwan.

   

 • nabago noong : 2017-08-07 12:18 PM

  Noong ika- 20 ng Mayo ay ipinagdiwang ng Samahan ng mga Nakakabatang Kalalakihan (Young Men’s Association) ng Tenrikyo Hawaii ang kanilang ika- 100th Anibersaryo, Kasabay nito ay ang pagdiriwang din ng ika- 60th Pagtitipon ng Hawaii Chapter na dinaluhan din ni Ginoong Daisuke Nakayaman.

   

   

   

 • nabago noong : 2017-08-07 12:13 PM

  Ginanap ng Samahan ng mga Kababaihan ng Tenrikyo ang kanilang ika- 99 na pagtitipon sa bakuran ng Punong Simbahan ng Tenrikyo noong ika- 19 ng Abril. Ito ay ginanap pisang araw pagkatapos ng Paglilingkod para sa Selebrasyon ng Kaarawan ni Oyasama. Ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 37,00 na miyembro.

   

   

 • nabago noong : 2017-08-07 12:12 PM

  Para alalahanin ang ika- 219th na kaarawan ng walang hanggang nabubuhay na si Oyasama, ginanap ang Paglilingkod para sa Selebrasyon ng Kanyang kaarawan noong ikaw- 18 ng Abril. Ginanap ito sa Pangunahing Sanktuaryo ,ang Shinden at sa Santuaryo ng Tagapagtatag, ang Kyosoden. Pinagunahan ito ni Shinbashira at dinaluhan ng humigit kumulang na 60,000 katao mula sa iba’t- ibang lugar sa Japan at sa buong mundo.

 • nabago noong : 2017-08-07 12:04 PM

  Ang Kurso para Pagsasanay ng mga Estudyante sa Pamamahala ng College Disivion ngayong taon ay ginanap sa Tahan ng Magulang noong Marso 3- 9. Sa kabuuan, 516 na mga mag-aaral mula unibersidad, kolehiyo, graduate school at technical school na nagmula pa sa iba’t- ibang lugar ang nagtipon- tipon at sumali sa kursong ito. And isang linggong pagsasanay na ito na binubuo ng aralin, pag- eensayo ng sayaw (Otefuri) at musical instrument (Narimono) para sa paglilingkod, mga gawaing hinokishin, grupong talakayan at iba pa. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas lalong napatatag ang paniniwala at pagkakaibigan ng bawat isa.

   

 • nabago noong : 2017-08-07 11:37 AM

  Ang Sechi Festival, na ginaganap taon taon sa Tahanan ng Magulang ay ginanap noong Enero 5- 7. Ang pagdiriwang na ito ay unang isinagawa noong si Oyasama ay nabubuhay pa. Sa tatlong araw na pagdiriwang, maraming mga pamilya at mga manlalakbay mula sa iba’t- ibang lugar sa Japan ang pumupunta sa Jiba.

 • nabago noong : 2017-08-07 11:29 AM

  Ang Tenrikyo Nepal Renrakusho ay nagkaroon ng paglilingkod para sa kanilang ika- 50th Anibersaryo, ito ay dinaluhan ni Shinabashira, ng kanyang asawa at ang nakatakdang tagapagmana na si Daisuke Nakayama. Ang nasabing paglilingkod ay dinaluhan ng 250 katao.

  Kung matatandaan, isang malakas na lindol ang dumama sa Nepal noong Abril 2015. Sa kabila ng hirap na dinanas ng mga tao dahil sa lindol, hindi parin natinag ang lahat na magpursigi at magsalba ng iba sa mga taon bago ang ika- 130th na Anibersaryo ni Oyasama.

  Noong araw ng mismong paglilingkod, isinapuso nila ang mga salita ni Shinbashira at nangakong mas palalawakin pa ang Tenrikyo sa buong Nepal.

   

   

 • nabago noong : 2017-08-07 10:34 AM

  Noong ika- 25 ng Setyembre taong 2016, ang Pagtitipon para sa ika-50th Anibersaryo ng Tenrikyo Boys & Girls Association ay naganap na dinaluihan ni Shinbashira, ng kanyang asawa, Harue Nakayama at ang nakatalagang tagapagmana na si Daisuke Nakayama. The pagtitipon ang naganap sa silangang bahagi ng Pangunahing Simbahan.

  Sa kabuuan, umabot sa 2,172 ang lumahok, kasama na ang Director-in-Chief of Religious Affairs, Director-in-Chief of Administrative Affairs, mga miyembro ng Boys & Girls Association, ang Chairman of Directly Supervised Churches’ Corps and Diocese Corps, at iba pang mga miyembro. Pagkatapos ng paglilingkod klung saan pinaalala niya ang importansiya ng “tulo tuloy na pagpapalaganap ng Tenrikyo” and hiniling din niya sa mga kabataan na laging isaisip ang mithiin ito ng Tenrikyo. Ipinapakita nito ang patuloy niyang pagsuporta sa mga susunod na henerasyon at sa mga adhikain ng samahan.

   

   

2 / 512345