Ang Pagtatapos ng Ika- 180 Taong Selebrasyon ng KOG

Sa ilalim ng temang “Ipalaganap ang Kasiyahan! Magtulungan!” ay nag- umpisa noong ika- 26 ng Hulyo ang ika-180 selebrasyon ng KOG, at nagtapos naman ito noong ika- 4 ng Agosto. Ang sampung araw na selebrasyon ay dinaluhan ng humigit kumulang 231,012.