Ang Ika- 99 na Pagtitipon ng Samahan ng mga Kababaihan

Ginanap ng Samahan ng mga Kababaihan ng Tenrikyo ang kanilang ika- 99 na pagtitipon sa bakuran ng Punong Simbahan ng Tenrikyo noong ika- 19 ng Abril. Ito ay ginanap pisang araw pagkatapos ng Paglilingkod para sa Selebrasyon ng Kaarawan ni Oyasama. Ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 37,00 na miyembro.