Ang Ika- 100 Anibersaryo ng Samahan ng mga Young Men’s Association sa Hawaii

Noong ika- 20 ng Mayo ay ipinagdiwang ng Samahan ng mga Nakakabatang Kalalakihan (Young Men’s Association) ng Tenrikyo Hawaii ang kanilang ika- 100th Anibersaryo, Kasabay nito ay ang pagdiriwang din ng ika- 60th Pagtitipon ng Hawaii Chapter na dinaluhan din ni Ginoong Daisuke Nakayaman.